מלגות ופרסים

מלגת קוגן
הקרן נוסדה ע"י פרופ' אורי קוגן ומטרתה לעודד סטודנטים משתלמים לתארים גבוהים להשתתפות בכנסים בחו"ל.

פרס ע"ש פרופ' אריה ליטן ז"ל
תעשיית השמנים הקימה קרן להנצחת שמו, כאות לתרומתו הרבה לתעשיית השמנים הישראלית.

לקרן זו תרמה גם משפחתו של פרופ' ליטן ז"ל. מטרת הפרס לעודד הצטיינות בקרב משתלמים לתארים גבוהים. בנוסף, מעת לעת מוצעות מלגות ופרסים חיצוניים בהתאם לדרישות משתנות. פרטים מלאים ניתן לקבל במזכירות הפקולטה.