פרופ'ח סימה ירון

חדר: 2-232
טלפון: 04-8292940
מייל: simay@tx.technion.ac.il
CV מקוצר

תחומי מחקר:
מיקרוביולוגיה של מזון, מיקרוביולוגיה מולקולרית של פתוגניים, יחסי גומלין בין חיידקים לפונדקאי, פיתוח אנטיביוטיקות.