ברכות חמות לפרופ”ח יואב לבני על זכייתו בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי

פרס ינאי למצוינת בחינוך האקדמי נועד לשפר את רמת ההוראה ואת היחס לסטודנטים בטכניון. הוא מוענק “כאות הוקרה והערכה לחברי הסגל האקדמי, המהווים דוגמה בתרומתם המתמשכת להוראה וללמידה ובמאמציהם לחזק את המעורבות ותחושת השייכות של הסטודנטים לטכניון.

יואב – ברכות חמות לרגל זכייתך. מאחלים לך המשך עשייה פורייה.