הוראות והנחיות הבטיחות בשגרת הקורונה

קישור להוראות והנחיות הבטיחות בשגרת הקורונה.