שיעור בנושא כימיה של מזון בהנחייתו של פרופ’ י.ב.ס. ברוורמן, ראש המעבדה להנדסת מזון בטכניון. צולם עי גדליה אנושי ביולי, 1956 בטכניון הדר

A lecture on food chemistry under the direction of Prof. YBS Braverman, head of the Food Engineering Laboratory at the Technion. Photographed in July 1956 at the Technion in Hadar. The photograph is taken from the Yehoshua Nassyahu Historical Archives of the Technion.

A lecture on food chemistry under the direction of Prof. YBS Braverman, head of the Food Engineering Laboratory at the Technion. Photographed in July 1956 at the Technion in Hadar. The photograph is taken from the Yehoshua Nassyahu Historical Archives of the Technion.