האנזימים BcsZ ו-BcsG בסלמונלה טיפימיורים פועלים כאנזימים מפרקי דופן תא צמחי ותורמים להישרדות החיידק על צמחים

28.03.2018
14:00
חדר 300
אילנה סינואני- פרתי