בדיקה מהירה לזיהוי רגישות חיידקים לאנטיביוטיקה המבוססת על מערכי סיליקון פוטוניים

בדיקה מהירה לזיהוי רגישות חיידקים לאנטיביוטיקה המבוססת על מערכי סיליקון פוטוניים