מור עמרם

פיתוח מולקולות מסיסות בעלות יכולת הרג, ישיר או עקיף (סוג I ו-II, בהתאמה) של תאים גורמי מחלות (תרשים  שמאלי) או פיתוח מסנן לא מסיס של תאים אלו (תרשים ימני).

פיתוח מולקולות מסיסות בעלות יכולת הרג, ישיר או עקיף (סוג I ו-II, בהתאמה) של תאים גורמי מחלות (תרשים שמאלי) או פיתוח מסנן לא מסיס של תאים אלו (תרשים ימני).