member-academic-staff-he

בעז מזרחי

פרופסור חבר
טלפון:
04-8292484
טל. מעבדה: 04-8295645
משרד: 3-318

המעבדה לביו-חומרים

מדע החומרים נמצא בחזית המחקר הביוטכנולוגי והרפואי. בשנים האחרונות גילוי וסנתזה של חומרים חדישים הביאו לפיתוחם של כלים רבים ברפואה ובביוטכנולוגיה כולל תרופות, התקנים רפואיים, וגלאים ביולוגיים (סנסורים). במעבדה שלנו מפתחים חומרים חדישים אשר מתבססים על מבנים וחומרים שהתגלו בשנים האחרונות. באופן טבעי המחקר מוביל לפיתוח יישומים חדשניים ברפואה ובביוטכנולוגיה. אנו חותרים להבנת מבנה החומרים והקשר בין המבנה-לתפקוד. ההשפעה ההדדית בין-החומר המסונתז לרקמה הביולוגית נחקר אף הוא בשלל אמצעים. תחומי המחקר המרכזיים במעבדה כוללים:

ביוחומרים הניתנים להזרקה לגוף. חומרים אלו משנים את המבנה ואת תכונותיהם לאחר ההזרקה ומשמשים להדבקת רקמות ולשחרור של תרופות.

הובלה של תוספי תזונה לטיפול ממוקד במחלות של מערכת העיכול.

סנתזה של חומרים בעלי יכולת להתארגן במרחב. חומרים אלו ישמשו בעתיד להובלת תרופות ולציפויי משטחים.

פיתוח חומרים חכמים בהשראת הטבע ליישומים רפואיים