member-academic-staff-he

יובל שוהם

פרופסור
טלפון:
04-8293072
טל. מעבדה: 04-8292404
משרד: 2-220

המעבדה למיקרוביולוגיה מולקולארית והנדסת חלבונים

המחקר במעבדתנו מתרכז במערכות מיקרוביאליות ואנזימתיות המפרקות את הפולימרים הסוכריים, צלולוז והמיצלולוז, המהווים את עיקר דופן תא הצמח.  ברמה התאית אנו חוקרים מנגנוני רגולציה, חישה והולכה הקשורים לניצול סוכרים בקרקע ומנסים להבין מה הם היתרונות הפיזיולוגיים של המערכות השונות.  ברמת החלבון אנו משתמשים בטכנולוגיות מולקולאריות כגון אבולוציה-מוכוונת של אנזימים, קריסטלוגרפיה של חלבונים וביוכימיה מולקולרית על מנת להבין את הקשר מבנה-תפקוד של גליקוזיד הידרולאזות  המפגינים יכולת קטליטית מדהימה (זירוז קצב ריאקציה ביותר משמונה עשר סדרי גודל).  למערכות אנזימתיות יעילות לפירוק צלולוז והמיצלולוז יש משמעות ביוטכנולוגית אדירה מכיוון שהם עשויים לאפשר ניצול כלכלי של ביומסה כמקור אנרגיה מתחדש שאינו תורם פחמן דו חמצני לסביבה.  בנוסף אנזימים אלו יכולים לשמש ליישומים רבים אחרים כמו סינתזה אורגנית של סוכרים.

מיקרוביולוגיה מולקולרית, ביוטכנולוגיה של תרמופילים, הקשר מבנה- תפקוד של אנזימים, בקרת גנים בחיידקים.