member-academic-staff-he

עומר יחזקאלי

ד"ר
טלפון:
04-8293071
משרד: 2-241

המעבדה למערכות ביוהיברידיות ליישומים ננוטכנולוגים

המחקר יתמקד בבנית התקנים היברידים של חלבונים וננו-חומרים מבוססים על מוליכים למחצה (ננו-חלקיקים , ננו מוטות) ליצירת אנרגיה חלופית, חומרי גלם לתעשייה הפרמצטית ולתהליכי חישה שונים. תהליכים אלו ישופעלו באמצעות מתגים שונים כגון אור או הפעלה אלקטרוכימית. בנוסף המחקר יתמקד ביצירת מתגי הפעלה שונים למערכות ביולוגיות.

העבודה במעבדה תתמקד במספר נושאים:

  • הפרדה, ניקוי, ובדיקת פעילות של חלבונים
  • סינטזה של ננו חלקיקים וננו מוטות
  • יצירת מערכות משולבות חלבון-חלקיקים ליישומים שונים
  • התמרת אלקטרודות באנזימים ליצירה של תקשורת חשמלית
  • בניית התקני חישה אמפרומטרים
  • יישומים ביואלקטרוכימים כגון תאי דלק ביולוגים

התקנים פוטוכימים ואלקטרוכימים מבוססי אנזימים, תהליכי חישה ביולוגים, פוטוקטליזה וביוקטליזה