מערכת ננו-ביו-היברידית להפעלה מלאכותית של האנזים ניטרוגאנז באמצעות אור

מערכת ננו-ביו-היברידית להפעלה מלאכותית של האנזים ניטרוגאנז באמצעות אור

מערכת ננו-ביו-היברידית להפעלה מלאכותית של האנזים ניטרוגאנז באמצעות אור