אפיון גנים ממקור מטא-גנומי המעורבים בפירוק צלולוז והמי-צלולוז

אפיון גנים ממקור מטא-גנומי המעורבים בפירוק צלולוז והמי-צלולוז