member-academic-staff-he

אבי שפיגלמן

פרופסור חבר
טלפון:
077-8871867
טל. מעבדה: 04-8293082
דוא"ל: avis@technion.ac.il
משרד: 1-110

מעבדה לחדשנות במזון בביו-תהליכים

ישנה מודעות גוברת והולכת שדיאטה בריאה מאריכה את החיים משפרת את איכותם ומקטינה את הסיכון לחלות במגוון רחב של מחלות כרוניות כמו התסמונת המטבולית, סרטן וכן מחלות ניווניות. ברור שתהליכי עיבוד ואחסון מזון, בין אם מדובר בעיבוד תעשייתי או ביתי, או באחסון מסחרי וביתי יכולים לשנות את הריכוז, המבנה הכימי, הביו-נגישות, הזמינות ובסופו של דבר את הפעילות מקדמת הבריאות של מרכיבים מזוניים ביו-אקטביים שונים. המטרה של קבוצת המחקר היא למקסם את התכונות מקדמות הבריאות של מזונות ע"י שימוש מושכל בטכנולוגיות חדשניות ומסורתיות של עיבוד ואחסון מזון. מטרה זו מושגת באמצעות חקר מעמיק המשלב גישות ניסיוניות ומודלים של ההשפעות של עיבוד מזון ושימורו על החומרים הביו-אקטיביים, מקרו-מולקולות (רב-סוכרים, חלבונים ואנזימים), מיקרו וננו-מבנים, וכיצד יחסי הגומלין ביניהם בהשפעת תהליכי העיבוד משפעים על החומרים החשובים לבריאות. הרקע הבסיסי של המחקרים שלנו המאפשר את ההבנה של האפקטים של עיבוד ואחסון מזון מאפשר לנו לחפש הזדמנויות בפיתוח מוצרי מזון ממקורות חדשים וכן פיתוח של כלים טכנולוגיים הנדסיים שיאפשרו את התחלת העידן של התזונה המתואמת אישית /קבוצתית.

הנדסת מזון, תהליכים חדשניים בהנדסת מזון וביוטכנולוגיה, יציבות מיקרונוטריאנטים וחומרים נוטרסאוטיים, הפקה של חומרים בעלי ערך מתוצרי לוואי של תעשיית המזון והביוטכנולוגיה.