member-academic-staff-he

דגנית דנינו

פרופסור
טלפון:
04-8292143
טל. מעבדה: 04-8293168
משרד: 3-324

המעבדה לחקר הננומבנה והתארגנות עצמית של חומרים רכים

במעבדה אנו חוקרים מנגנוני התארגנות עצמית של חומרים רכים הכוללים חלבונים, ליפידים, פפטידים ודטרגנטים כמו גם מערכות סינטטיות. תחומי המחקר העיקריים הם: (1) פענוח מנגנוני הפעולה וחקר מבנה-פעילות של חלבונים מעצבי ממברנות הפועלים כמכונות ביולוגיות שמבצעות עבודה בתוך התא ומעורבים בתהליכי הנצה, איחוי, וכאלו שמגלים פעילות אנטי וירלית (למשל כנגד הפטייטיס, שפעת ואיידס). מחקרים אלו בעל חשיבות להבנת תהליכים  בסיסיים במדעי החיים ויכולים להוביל לפיתוח תרופות. (2) תכנון ופיתוח מערכות ליפידיות וחלבוניות להובלת תרופות וחומרים בעלי ערך תזונתי, החשובים בננורפואה ומזון. (3) חקר מנגנוני התארגנות כירלית חד מימדית לסרטים וננוצינוריות בהקשרים של רפואה וננוטכנולוגיה. (4) חקר מנגנונים ומאפיינים תרמודינמים של תהליכי התארגנות עצמית מיצלרית, והקשר בין מבנה ותכונות, בעיקר הצמיגות.

אנחנו מתמחים באפיון מבני ברמה על-מולקולרית של חומרים רכים (תרחיפים, ביופולימרים, פפטידים) בשיטות מתקדמות של מיקרוסקופיית אלקטרונים בטמפרטורות קריוגניות (CryoEM), בשילוב עם אנליזה ביוכימית, תרמודינמית ושיטות פיזור. המעבדה בטכניון היא מהגדולות והמובילות בעולם. היא ייחודית גם במובן זה שאנו גם מפתחים מתודולוגיות חדשות ויישומים למחקרים בתחומי מדעי החיים, פולימרים, רפואה, ננוטכנולוגיה ועוד.

התארגנות עצמית של חלבונים, קשר מבנה תפקוד של חלבונים, אנליזה מבנית של חומרים ביולוגיים, ננו-חומרים ומערכים מולקולריים, מיקרוסקופיית אלקטרונים, פיתוח תרופות ומערכת להובלת תרופות