member-academic-staff-he

יחזקאל קשי

פרופסור
טלפון:
04-8293074
טל. מעבדה: 04--8293073
משרד: 2-233

המעבדה לגנומיקה יישומית

במעבדה לגנומיקה יישומית של פרופ' יחזקאל קשי נחקרת השונות ברצפי הדנ"א של מיקרואורגניזמים שונים המשפיעים על בריאות האדם תוך שילוב שיטות של גנטיקה מולקולרית ריצוף גנומי מתקדם, ביואינפורמטיקה ומיקרוביולוגיה קלאסית בתרבית ובחיות מודל. אנו מתרכזים בשלושה תחומי מחקר: מיקרוביאולוגיה של מזון והסביבה:  בשיטות גנומיות מתקדמות אנו מייצרים מעין "תעודת זהות" או "ברקוד" גנומי לכל חיידק לשם זיהוי וסיווג מדויק של חיידקים מחוללי מחלות (פתוגניים) במזון, במים ובסביבה, לדוגמא חיידקי הכולרה ונציגים נוספים ממשפחת הויבריו. בעזרת המידע הגנומי אנו חוקרים את התהליך האבולוציוני בהתפתחות חיידקים אלימים.

חקר המיקרוביום: בידוד וזיהוי חיידקים פרוביוטיים ("מעודדי חיים") שהם נחשבים חיידקים החשובים לפעילות תקינה של מעי האדם ובין השאר נמצאים בקשר ומעודדים את מערכת החיסון. במעבדה נחקרת השונות באוכלוסיית חיידקיי המעיים בפרטים שונים ויחסי הגומלין בין המאכסן לחיידקי המעי, תוך בחינת הקשר בין מגוון זנים פרוביוטיים לבין גנטיקת המאכסן ובין המערכת החיסונית, במטרה לפתח רפואה המותאמת אישית לכל אדם.

גנטיקה בשמרים: חקר אוכלוסיות ומיפוי של שמר האפייה, המבודדים מסביבות שונות בטבע במטרה לאתר ולאפיין זנים בעלי תכונות ייחודיות במטרה להשביח שמרים תעשייתיים תוך פיתוח טכנולוגיות גנטיות "ירוקות" ללא הנדסה גנטית.

מיקרוביולוגיה של מזון, גנומיקה של מיקרואורגניזמים, רצפי DNA חוזר בגנום, זיהוי מהיר של מיקרואורגניזמים, אבולוציה של חיידקים פתוגניים.