member-academic-staff-he

מרסל מחלוף

טלפון:
04-8294916
טל. מעבדה: 04-8293079
משרד: 4-428

המעבדה למערכות שחרור מבוקר כנגד סרטן ותרפיה תאית

מעבדת פרופ' מרסל מחלוף עוסקת במחקר יישומי בתחומי הנדסת הרקמות, תרפיה גנטית והובלה של תרופות. בתחום הנדסת הרקמות, מתמקד המחקר בהנדסת כלי דם ורקמות לב לטיפול בחסימות עורקים או לאחר אירוע לבבי. בתחום התרפיה הגנטית נעשה שימוש חדשני בחלקיקים ננו-מטריים המופקים ממברנות של תאי גזע המסוגלים להוביל מקטעי דנ"א בעלי השפעה תרפויטית באופן ממוקד למגוון גידולים סרטניים. בדרך זו, ניתן להקטין את הגידול באופן ניכר ולמנוע את התפתחות של עמידויות. מערכת זו נבדקה ונמצאה יעילה גם להובלה של תרופות וחלבונים תרפויטיים. בתחום התרפיה התאית מתמקד המחקר בטיפול בסוכרת באמצעות כליאה של תאי גזע מפרישי אינסולין בקפסולות המכילות חומרים ממקור טבעי (לבלב) אשר מגינות על התאים ממערכת החיסון, מונעות דחייתם וכן משפרות את תפקודם. ככלל מעבדת פרופ' מרסל מחלוף מתמקדת בפיתוח של כלים ומערכות לשימוש קליני תוך ניצול הידע שנצבר אודות תאים שמקורם בבע"ח ותוך יישום כלים הנדסיים ומדעיים מתקדמים.

ביוטכנולוגיה, מיקרואנקפסולציה של תאים מהונדסים לשחרור מבוקר של תרופות, שימוש באולטרה-סאונד להחדרת DNA בתאים ורקמות, הנדסת רקמות.