member-academic-staff-he

עמית צייזל

ד"ר
טלפון:
077-8871335
משרד: בנין אמרסון, ק-8, ח-23
אתר מעבדה: https://zeisellab.org/

תחום המחקר הכללי הוא נוירוביולוגיה מולקולרית. אנחנו מנסים לשפר את ההבנה העקרונית על איך המוח מתפקד בעזרת כלים מולקולרים. כל התכונות הבסיסיות של התאים תלויות באופן שבו מתבטאים החלבונים השונים ולכן הגישה המולקולרית הינה רלוונטית וניתנת להכללה. באופן יותר ספציפי המעבדה תתמקד בשני תחומים: הנושא הראשון הינו שינויים מולקולריים ברמת ביטוי הגנים המתרחשים בתהליכי למידה וזיכרון. המחקר משלב כלים מתקדמים בביולוגיה מולקולרית וניסויי התנהגות. רוב המחקר מתבצע בעכבר כחיית מודל ומשלב עבודה עם עכברים טרנסגנים. הנושא השני הינו לנסות להבין תבניות של קישוריות בין נוירונים. נוירונים מקושרים אחד לשני דרך סינפסות ואלו יוצרים רשתות מורכבות. מעט מאוד ידוע על החוקיות השולטת ברשתות אלו הן לגבי רשתות בין אזורים והן לגבי רשתות מקומיות. יתרה מזאת, עוד פחות ידוע הקשר בין זהות/סוג התא לבין תבניות הרשת שבהן הוא יכול להשתתף. המעבדה תתמקד ביישום כלים ומדידות מולקולריים לבעיות אלו. מבחינת מתודולוגית המעבדה תתמחה במדידות גנומיות ( DNA/RNA ) ברמת התא הבודד על ידי Next generation sequencing ובשיטות דימות/מיקרוסקופיה ( imaging ) של RNA , בידוד תאים ממוח עכבר וניתוחים עדינים הכוללים הזרקות של סמנים על ידי וירוסים. האנליזה של הנתונים הביולוגיים דורשת ידע כמותי והבנה של המערכות הביולוגיות והינה בבסיס המחקר של המעבדה. לשם כך יעשה שימוש רחב בכלים סטטיסטיים ומ- Machine learning , אינטגרציה של נתונים ממסדי מידע ושיטות וויזואליזציה מתקדמות.