ברכות לחברינו בפקולטה – אילת, יואב ובעז על  הישגם בקבלת ציון לשבח על הצטיינות בהוראה בסמסטר אביב תש"ף.

ברכות לחברינו בפקולטה – אילת, יואב ובעז על  הישגם בקבלת ציון לשבח על הצטיינות בהוראה בסמסטר אביב תש"ף.

יישר כוח על הצטיינותכם בסמסטר כה מורכב.

מאחלים לכם המשך עשייה פורייה.