ברכות לפרופ”ח רועי עמית לציון לשבח בהוראה על שם ינאי