ברכות לקבוצת iGEM 2019 BeeFree Honey על זכייתם בפרס הרשל ריץ לחדשנות לשנת תש"ף

 iGEM 2019 BeeFree Honey ברכות לקבוצת

  על זכייתם בפרס הרשל ריץ לחדשנות לשנת תש"ף