דברו איתנו
דרישות קבלה לתארים מתקדמים

דרישות קבלה לתארים מתקדמים

מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון (עם תזה) MSc

קבלת סטודנטים לתוכנית “מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון" תלויה בהישגיהם האקדמיים הקודמים. דרישות הקבלה כפופות לכללי ביה”ס לתארים מתקדמים והפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ועוברות שינויים מדי פעם. בשנים האחרונות נדרש ממוצע ציוני תואר הנדסי ארבע שנתי של 84 לפחות וכן מכתבי המלצה חיוביים. מועמדותם של בעלי ציון ממוצע מצטבר של 82-84 תישקל ותידון בוועדת חריגים פקולטית.
בוגרי תואר ראשון ממסלול תלת-שנתי בפקולטות המדעיות ידרשו להשלים תחילה מקצועות מלימודי הסמכה. ההגדרה המדויקת של מקצועות ההשלמה תיקבע ע”י ועדת הקבלה הפקולטית וביה”ס לתארים מתקדמים.

מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה ומזון (עם תזה)

מועמדים בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר, בהנדסה או במדעים מדויקים אשר סיימו את לימודיהם ב – 15% העליונים של השנתון בו למדו. הקבלה הינה באישור הועדה לתארים מתקדמים של הפקולטה. סטודנט שהתקבל למסלול זה מתבקש למצוא מנחה מבין חברי הסגל (עוד טרם קבלתו ללימודים). מקרים חריגים יישקלו באופן פרטני.

מגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון (ללא תזה) ME

מסלול השתלמות הכולל לימודים ללא הגשת עבודת מחקר וללא הגשת תזה. מסלול זה מוצע לבוגרי תואר הנדסי ארבע שנתי בעלי ממוצע 80 לפחות.
 המעוניינים יפנו לועדת תארים מתקדמים של הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון . הפניה צריכה לכלול תדפיס ציונים של תואר ראשון ומסלול ההשתלמות המבוקש.
ניתן לעבור במהלך הלימודים לתואר ME למסלול מחקרי עם תזה, לאחר עמידה בכל תנאי הפקולטה ובית הספר לתארים מתקדמים.

לתואר דוקטור לפילוסופיה PhD

קבלת סטודנטים לתכנית היא על סמך הישגים בלימודים קודמים, מכתבי המלצה וראיונות אישיים. מטרת הראיונות היא בדיקת התאמת המועמד ללימודי דוקטורט, שליטתו בנושאי יסוד, גישה לבעיה או נושא מחקר ועצמאות מחשבתית.

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני
נשמח לעדכן אותך לקראת היום הפתוח הקרוב לתואר ראשון

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.