דברו איתנו
נהלים

נהלים

הנהלים מבוססים על תקנון ביה”ס ללימודי הסמכה של הטכניון (תקנה 2.3.3 שירות מילואים+ נוהל היבחנות מיוחדת) והם מפרטים את מדיניות הפקולטה הנגזרת מתקנון זה. ההחלטות בנושאי מועדי מילואים ומועד היבחנות מיוחדת, כולל בקשות חריגות, יטופלו על ידי מזכירות הסמכה של הפקולטה וסגן הדיקן לענייני סטודנטים – וזאת לצורך אחידות ושקיפות. סטודנטים שנדרשים במועד מיוחד, מתבקשים להגיש בקשות סטודנט בנושא במזכירות לימודי הסמכה בפקולטה.

מועד מילואים

הטיפול בבקשה למועד מיוחד למשרתי מילואים יבוצע ע”י מזכירות הסמכה של הפקולטה. הסטודנט מתבקש להגיש בקשה במזכירות, לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציוני מועד ב’, תוך הצגת אישור על ביצוע המילואים בפועל (צו קריאה למילואים אינו מספיק).
אנו נפעל כמיטב יכולתנו על מנת להקל ולסייע ככל הנדרש על משרתי המילואים.

סטודנט זכאי לגשת למועד מילואים אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים:

  • לא ניגש לבחינה עקב שירות פעיל באחד ממועדי הבחינות הסדירים.
  • לא ניגש למועד א’ או ב’ עקב שירות פעיל המקיים את אחד התנאים הבאים לפחות:
  • שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.
  • שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות במהלך הסמסטר (לא כולל תקופת בחינות).
  • שירות מילואים של 15 ימים במצטבר לפחות במהלך הסמסטר (לא כולל תקופת בחינות).

סטודנטים אשר לא שרתו במילואים לפי האמור לעיל וכמובן סטודנטים אשר לא נגשו לבחינה

מכל סיבה אחרת – לא יהיו רשאים לגשת למועד מילואים.

מועד המילואים יתקיים בזמן קרוב ככל האפשר למועד ב’ ובתיאום עם הסטודנטים.

לחילופין, במקום מועד מילואים, הסטודנט יכול להירשם שוב למקצוע בסמסטר העוקב (בשנה העוקבת במקצוע חד שנתי) ולבקש העברת ציוני מעקב. במקרה זה אנו ממליצים לשקול בחיוב את העברת ציוני המעקב למעט במקרים בהם מורה המקצוע מעריך כי תהיה פגיעה חמורה ברמת הלימוד של הסטודנט כתוצאה מכך

מועד היבחנות מיוחדת

מועד היבחנות מיוחדת מתקיים במועד א’ של הסמסטר העוקב (או של השנה העוקבת, במקרה של מקצוע חד שנתי). הטיפול בבקשה למועד מיוחד יבוצע ע”י סגן הדיקן לענייני סטודנטים. הבקשה תוגש ע”י הסטודנט במזכירות הסמכה בפקולטה. המלצתנו היא לאפשר לסטודנט לגשת למועד מיוחד אם הסטודנט לא ניגש למועד א’ ו/או למועד ב’ עקב נסיבות חריגות (1-7) כמפורט מטה.

אולם, אם נקבעה בחינה במועד מילואים, ניתן להמליץ (בנסיבות 1-3 בלבד) למורה המקצוע לאפשר לסטודנטים הזכאים למועד מיוחד להצטרף למועד המילואים – כדי למנוע מהם להמתין לסמסטר הבא שבו מתקיימת הבחינה.

נסיבות חריגות עליהן ניתן להמליץ על הצטרפות למועד מילואים הן:

1. אשפוז בבית חולים (מחלה, אישורי רופא, התייצבות במיון וכיו”ב אינם נכללים בנסיבות חריגות) עד ארבעה ימים לפני מועד הבחינה.

2. לידה של סטודנטית עד שלושה שבועות לפני מועד הבחינה. לידה של בת הזוג עד יומיים לפני מועד הבחינה. שמירת היריון חופפת למועד הבחינה.

3. אבל (קרבה ראשונה) – מועד הפטירה עד שבועיים לפני מועד הבחינה.

נסיבות נוספות המזכות מועד היבחנות מיוחדת אך ורק במסגרת מועד א’ של הסמסטר העוקב (אלא אם כן מדובר במקצוע חד-שנתי או הסטודנט נמצא בסמסטר האחרון ללימודיו) הן:

4. חתונה של הסטודנט עד שבעה ימים לפני מועד הבחינה.

5. ייצוג הטכניון בתחרות ספורט באישור מרכז הספורט ובתנאי שהמועד הרשמי של סיום התחרות הינו עד יומיים לפני הבחינה.

6. ייצוג הטכניון במשלחת של הטכניון באישור גורם טכניוני מוסמך ובתנאי שהמועד הרשמי של סיום התחרות הינו עד יומיים לפני הבחינה.

7. פעילות מטעם הפקולטה אשר אושרה מראש כנסיבות חריגות על ידי סגן הדיקן.

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני
נשמח לעדכן אותך לקראת היום הפתוח הקרוב לתואר ראשון

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.