דברו איתנו
מועד היבחנות מיוחדת

מועד היבחנות מיוחדת

מועד היבחנות מיוחדת מתקיים במועד א’ של הסמסטר העוקב (או של השנה העוקבת, במקרה של מקצוע חד שנתי). הטיפול בבקשה למועד מיוחד יבוצע ע”י סגן הדיקן לענייני סטודנטים. הבקשה תוגש ע”י הסטודנט במזכירות הסמכה בפקולטה. המלצתנו היא לאפשר לסטודנט לגשת למועד מיוחד אם הסטודנט לא ניגש למועד א’ ו/או למועד ב’ עקב נסיבות חריגות (1-7) כמפורט מטה.

אולם, אם נקבעה בחינה במועד מילואים, ניתן להמליץ (בנסיבות 1-3 בלבד) למורה המקצוע לאפשר לסטודנטים הזכאים למועד מיוחד להצטרף למועד המילואים – כדי למנוע מהם להמתין לסמסטר הבא שבו מתקיימת הבחינה.

נסיבות חריגות עליהן ניתן להמליץ על הצטרפות למועד מילואים הן:

1. אשפוז בבית חולים (מחלה, אישורי רופא, התייצבות במיון וכיו”ב אינם נכללים בנסיבות חריגות) עד ארבעה ימים לפני מועד הבחינה.

2. לידה של סטודנטית עד שלושה שבועות לפני מועד הבחינה. לידה של בת הזוג עד יומיים לפני מועד הבחינה. שמירת היריון חופפת למועד הבחינה.

3. אבל (קרבה ראשונה) – מועד הפטירה עד שבועיים לפני מועד הבחינה.

נסיבות נוספות המזכות מועד היבחנות מיוחדת אך ורק במסגרת מועד א’ של הסמסטר העוקב (אלא אם כן מדובר במקצוע חד-שנתי או הסטודנט נמצא בסמסטר האחרון ללימודיו) הן:

4. חתונה של הסטודנט עד שבעה ימים לפני מועד הבחינה.

5. ייצוג הטכניון בתחרות ספורט באישור מרכז הספורט ובתנאי שהמועד הרשמי של סיום התחרות הינו עד יומיים לפני הבחינה.

6. ייצוג הטכניון במשלחת של הטכניון באישור גורם טכניוני מוסמך ובתנאי שהמועד הרשמי של סיום התחרות הינו עד יומיים לפני הבחינה.

7. פעילות מטעם הפקולטה אשר אושרה מראש כנסיבות חריגות על ידי סגן הדיקן.

למילוי טופס בקשה להיבחנות מיוחדת: http://ugportal.technion.ac.il/examine-special/

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני
נשמח לעדכן אותך לקראת היום הפתוח הקרוב לתואר ראשון

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.