מוזמנים לקרוא – מגזין הפקולטה

מוזמנים לקרוא את מגזין הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

גיליון 1

גיליון 2