3 חברי סגל מהפקולטה זכו במענקי הקרן הלאומית למדע לשנת תשע”ט

הזוכים במענקי הקרן הלאומית למדע לשנת תשע"ט

ברכות לחברי הסגל מהפקולטה שזכו במענקי הקרן הלאומית למדע לשנת תשע"ט:

  • ד"ר מירון-הולץ אסתר – על הצעת מחקר שלה בנושא: מנגנון, בקרה ותפקיד מחזור והפרשה של פריטין בשמירה על מאזן ברזל מערכתי ובמצבי חולי.
  • פרופ’ עמרם מור – על הצעת מחקר שלו בנושא: השבחת פעילות הפלסמה נגד חיידקים גרם שלילים.
  • פרופ’ יובל שוהם – על הצעת מחקר שלו בנושא: חישת ביומסה בקלסטרידיום תרמוצלום על־ידי פקטורי סיגמה אלטרנטיביים: אנליזה מבנית ופונקציונאלית.