דברו איתנו
נהלים אקדמיים

נהלים אקדמיים

תכנית לימודים ורישום סמסטריאלי

רישום סמסטריאלי למקצועות לתארים מתקדמים מתבצע עם תחילת הסמסטר. חוזר לקראת הרישום יופץ לפני תחילת כל סמסטר. את הרישום יש לבצע דרך מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה על גבי הטופס הרשמי של ביה”ס לתארים מתקדמים, בחתימת המנחה.

בחירת נושא מחקר

–  נושא המחקר מוצע בד”כ ע”י המנחה המיועד. במקרים מיוחדים יכול הסטודנט להציע בעצמו את נושא המחקר, בתנאי שימצא חבר סגל בכיר המוכן להנחותו.

לחצו כאן להנחיות לכתיבת הצעות לאישור נושא מחקר ע"י מועצת הפקולטה.

– סטודנט לתואר במסלול מחקרי המקבל מלגה צריך להגיש את הצעת המחקר לא יאוחר מסוף הסמסטר השני להשתלמותו (ראה תקנה 27.04 של ביה”ס לתארים מתקדמים).

– תנאי לאישור נושא המחקר – מילוי הדרישה במקצוע “אתיקה של המחקר

סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי או סטודנט לתואר דוקטור, חייב לעבור את הבחינה במקצוע “אתיקה של המחקר” לפני הגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי, בהתאם למועד שנקבע לו להגשת נושא המחקר/התיאור התמציתי. סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה להגיש את נושא המחקר/ התיאור התמציתי.

חובת השתתפות בסמינרים

מלגאים חייבים בהשתתפות בכל הסמינרים הפקולטיים (המתקיימים בימי ד’ בשעה 14:00). חובה זו לא חלה על סטודנטים חיצוניים, אם כי נוכחותם רצויה ומומלצת.

סיום ההשתלמות

כל סטודנט מחויב  בכתיבת חיבור. הנחיות מעודכנות לעריכת היחבור ניתן לקבל דרך אתר ביה”ס לתארים מתקדמים,

בכתובת: www.graduate.technion.ac.il

כל סטודנט חייב בהרצאה סמינריונית על נושא עבודתו. ההרצאה תינתן במהלך השנה האחרונה להשתלמות, לפחות שבועיים, אך לא יותר משנה, לפני מועד הגשת החיבור לביה”ס.

 

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני
נשמח לעדכן אותך לקראת היום הפתוח הקרוב לתואר ראשון

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.