קורסים לתארים מתקדמים

לרשימת הקורסים המוצעים ע”י הפקולטה לסטודנטים לתארים מתקדמים, ניתן לגשת לאתר ביה”ס לתארים מתקדמים בטכניון.

הגישה לאתרי מרבית הקורסים היא עבור סטודנטים רשומים דרך אתר ההוראה moodle