דברו איתנו
שאלות ותשובות נפוצות- לימודי הסמכה

שאלות ותשובות נפוצות- לימודי הסמכה

האם ניתן לקחת קורסים חלופיים מרשימת הקורסים הנדרשים להשלמת התואר בפקולטה?
ניתן לקחת קורס חלופי מקורס ברשימה, בתיאום ואישור מזכירות לימודי הסמכה בפקולטה.

האם ניתן לקחת קורס לא במועד שנקבע במערכת המומלצת?
ניתן להקדים קורס, כל עוד לא חסר קורס הקדם הדרוש לו. דחיית קורס עלולה לעכב לימוד קורס אחר. בנוסף, לא מומלץ לעשות זאת מכיוון שמערכת השעות נקבעות בהתאם למערכת המומלצת.

תכנית הלימודים שונתה במהלך לימודיי; לאיזו תכנית לימודים אני מחויב?
תכנית הלימודים המחייבת היא תכנית הלימודים המופיעה בקטלוג של שנת הלימודים בה התחלת או תכנית הלימודים שאושרה בשנים שלאחר תחילת לימודייך. לא ניתן לערבב בין תכניות לימוד משנים שונות. עלייך להיצמד לתכנית לימודים אחת.

האם אפשרי לשפר ציון בקורס במהלך הלימודים, ועד מתי?
שיפור ציון בקורס אפשרי במהלך שני הסמסטרים העוקבים מהמועד בו עברת את הקורס לראשונה. 

כיצד רישום לקורס פעם נוספת, ללא השלמת דרישות הקורס, משפיע על הציון?
כל עוד לא הוזן ציון חדש בקורס -אין השפעה, הציון בקורס יישאר הציון הקודם.

מתי קיימת זכאות למועד מיוחד?
זכאות למועד מיוחד או חלופה למבחן קיימת רק במקרה של שירות מילואים במועד הבחינה או בסמוך לה. בנוסף, קיים נוהל להיבחנות מיוחדת- מידע מלא ניתן למצוא באתר לימודי הסמכה:  https://ug3.technion.ac.il/atxtfiles/txt/bakasha-spec.html  . ככלל, בקורסים פקולטיים ניתן להגיש בקשה במזכירות לימודי הסמכה וכל בקשה תידון ע"י מרכזת לימודי הסמכה.

האם כישלון בקורס קדם או מעבר של קורס חלופי לו, מונע רישום לקורס הנסמך עליו?
ניתן טכנית להירשם לקורס, אך הלימוד וקבלת הציון בו מותנים באישור המרצה האחראי.

מתי אפשר ללמוד קורסי בחירה פקולטיים? ומתי קורסי בחירה חופשית?
קורסי בחירה פקולטיים ניתן ללמוד לאחר השלמת קורסי הקדם הנדרשים. קורסי בחירה חופשית ניתן ללמוד החל מהסמסטר הראשון במידה ומולאו קורסי הקדם. בכל מקרה, כדאי לשלבם במסגרת הזמנים האפשריים במערכת המומלצת.

מה ההבדל בין קורס קדם לקורס צמוד?
קורס צמוד יש ללמוד במקביל לקורס המדובר, ואילו קורס קדם יש לעבור לפני לימוד הקורס.

מהו מצב אקדמי לא תקין ומהן השלכותיו?
ככלל, מצב אקדמי לא תקין הינו מצב בו הסטודנט אינו עומד בדרישות האקדמיות המוגדרות ע"י לימודי הסמכה בטכניון. במקרה זה, מקבל הסטודנט זימון לייעוץ בפקולטה, ולעיתים מוזמן לוועדה לדיון במצב אקדמי לא תקין.

האם סטודנטים לתואר ראשון מועסקים במשרות לעזרה במחקר בפקולטה במהלך לימודיהם?
כן, קיים מבחר של משרות לסטודנטים בתואר ראשון, המוצעות ע"י חברי הסגל הבכיר.

 

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני
נשמח לעדכן אותך לקראת היום הפתוח הקרוב לתואר ראשון

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.