דברו איתנו
תארים מתקדמים

תארים מתקדמים

לימודים למגיסטר | לימודים לדוקטור

הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון מציעה מספר תכניות השתלמות לתואר מגיסטר וכן תכנית השתלמות לתואר דוקטור. תכניות אלה פתוחות לבעלי תואר ראשון (BSc) בהנדסה ולבוגרי פקולטות מדעיות (כגון כימיה, ביולוגיה, רוקחות וחקלאות) ממוסד אקדמי מוכר, כמפורט בהמשך (*).
המחקר וההוראה בפקולטה מכסים מגוון רחב של נושאים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון: ביוטכנולוגיה, מיקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית, הנדסה וטכנולוגיה של מזון, ביוכימיה ותזונה מולקולרית, אריזה, הנדסת רקמות, אנזימולוגיה מולקולרית, ננו-ביוטכנולוגיה, ננו-אנקפסולציה ומיקרו-אנקפסולציה, ביופולימרים, הנדסת חלבון ויישומי ננו-מדעים במזון.
*קיימת תכנית השתלמות מיוחדת ללימודי תואר שני בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון המיועדת לבוגרי פקולטות מדעיות תלת שנתיות.

לימודים לתואר מגיסטר

קבלת סטודנטים לכל תוכניות המגיסטר כפופה לכללי בית הספר לתארים מתקדמים ולכללי הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. כללים אלו עוברים שינויים מדי פעם. רשימת מקצועות החובה ומקצועות הרשות בכיווני המחקר הראשיים מתעדכנת מדי שנה ומתפרסמת בקטלוג הפקולטי:

מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

דרישות הלימוד

מציאת מנחה מבין חברי הסגל (עוד טרם קבלתו ללימודים). המנחה יגדיר את נושא המחקר ויקבע את מקצועות הלימוד. מאחר ולמנחה תפקיד חשוב ביותר בקביעת תכנית הלימודים של המשתלם – מומלץ ביותר שבחירת המנחה תיעשה בהקדם האפשרי.

תכנית הלימודים כוללת:

 • לימוד 17 נקודות מוסמכים, עבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות ובחינה ב"אנגלית מורחבת" שתקנה  2 נקודות  ( סה"כ 39 נקודות)
 • שני קורסי חובה:
 1. סטטיסטיקה תעשייתית (096414) 3.5 נ"ז
 2. יזמות בביוטכנולוגיה (066525) 2.5 נ"ז
 • עמידה בבחינות בעברית ובאנגלית על פי דרישות בית הספר לתארים מתקדמים המופיעות במכתב הקבלה
 • עמידה בבחינת אתיקה
 • על הסטודנטים להשתתף בלפחות 80% ממפגשי הסמינרים שיתקיימו בפקולטה
 • מתן הרצאה סמינריונית אשר מועדה יתפרסם בידיעון הטכניון.
 • הגשת חיבור על מחקר או פרויקט הנדסי בהיקף רחב.
 • הגנה על החיבור בפני ועדת בוחנים.

תנאי קבלה:

 1. נדרש ממוצע ציוני תואר הנדסי ארבע שנתי של 84 לפחות
 2. מועמדותם של בעלי ציון ממוצע מצטבר של 82-84 תישקל ותידון בוועדת חריגים פקולטית
 3. בוגרי תואר ראשון ממסלול תלת שנתי יידרשו בקורסי השלמה, שייקבעו על ידי ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים 

מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה ומזון (עם תזה)

תואר לא הנדסי בביוטכנולוגיה ומזון המיועד לסטודנטים מצטיינים עם אופק לדוקטורט אשר סיימו תואר ראשון תלת שנתי בתחומים רלוונטיים. קבלה לתוכנית הינה בהתאם להחלטת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים, ועמידה בדרישות הקבלה הכלליות של בית הספר לתארים מתקדמים.

דרישות הלימוד

מציאת מנחה מבין חברי הסגל (עוד טרם קבלתו ללימודים). המנחה יגדיר את נושא המחקר ויקבע את מקצועות הלימוד. מאחר ולמנחה תפקיד חשוב ביותר בקביעת תכנית הלימודים של המשתלם – מומלץ ביותר שבחירת המנחה תיעשה בהקדם האפשרי.

תוכנית הלימודים כוללת

התואר יכלול 32 נקודות מינימום וביצוע עבודת מחקר. חלוקת הקורסים כדלקמן:

 • השלמות מלימודי הסמכה (קורסי יסוד) בהיקף של לפחות 10 נקודות, שמטרתן להעניק לכל המשתלמים גוף ידע מינימלי מתאים בהתאם לרקע הסטודנט, על פי החלטת הוועדה. רק 10 נקודות מלימודי היסוד יחשבו למניין 32 הנקודות הדרושות לתואר.
 • שלושה קורסי חובה ייעודיים למסלול:
 1. סטטיסטיקה תעשייתית (096414) 3.5 נ"ז  2
 2. יזמות בביוטכנולוגיה (066525) 2.5 נ"ז
 3. תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה (068509) 3.5 נ"ז
 • בחינה ב"אנגלית מורחבת" שתקנה  2 נקודות
 • השלמה ל –32 הנקודות הנדרשות על ידי קורסים מתקדמים בהתייעצות עם המנחה.
 • ציון בחינה נדרש בכל אחד ממקצועות החובה והיסוד הינו 65 וממוצע כללי 80.
 • על הסטודנטים להשתתף בלפחות 80% ממפגשי הסמינרים שיתקיימו בפקולטה
 • עמידה בבחינות בעברית ובאנגלית על פי דרישות בית הספר לתארים מתקדמים המופיעות במכתב הקבלה
 • עמידה בבחינת אתיקה
 • מתן הרצאה סמינריונית אשר מועדה יתפרסם בידיעון הטכניון.
 • הגשת חיבור על מחקר או פרויקט הנדסי בהיקף רחב.
 • הגנה על החיבור בפני ועדת בוחנים.

תנאי קבלה:

 1. ממוצע 90 בתואר ראשון מדעי תלת/ארבע שנתי
 2. ציוני תואר ראשון הינם 15 אחוזון העליון

מגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון (ME )

תואר זה מבוסס על צבירת נקודות לימוד בלבד ואינו כולל הגשת חיבור (תזה). התכנית מיועדת לסטודנטים חיצוניים בעלי תואר ראשון הנדסי ארבע שנתי .

קבלה לתוכנית בהתאם להחלטת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים. המשך הלימודים לתואר דוקטור מתאפשר רק לאחר ביצוע השלמות במחקר במסגרת “מחקר גישוש”, על פי קביעת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים.

תכנית הלימודים כוללת:

 • לימוד מקצועות בהתאם לתכנית הלימודים בהיקף 42 נקודות לפחות (כולל מקצוע 'סמינר מתקדם בהנדסת מזון' בהיקף של 5 נקודות)
 • שני קורסי חובה:
 1. סטטיסטיקה תעשייתית (096414) 3.5 נ"ז,
 2. סמינר מתקדם בהנדסת מזון (068009) 5 נ"ז
 • בחינה ב"אנגלית מורחבת" שתקנה  2 נקודות
 • עמידה בבחינות בעברית ובאנגלית על פי דרישות בית הספר לתארים מתקדמים המופיעות  במכתב הקבלה

תנאי קבלה:

 1. ממוצע 80 בתואר ראשון הנדסי
 2. בוגרי תואר ראשון ממסלול תלת שנתי יידרשו בקורסי השלמה, שייקבעו על ידי ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים.

למידע נוסף: רכזת לימודי מוסמכים: גב' ענת קרצו בטל. 04-8293068 דוא"ל:bfe.g.ad@technion.ac.il

לימודים לתואר דוקטור


ההשתלמות לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה "(PhD) מיועדת לבעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר שהישגיהם הקודמים בלימודים ובמחקר היו טובים מאד ויבדקו לגופו של עניין.
מסלול מיוחד לדוקטורט – ישירות מהתואר הראשון
למסלול זה יוכל להגיש למועמדות בעל תואר ראשון הנדסי ארבע שנתי מן הטכניון, או בעל תואר מקביל ממוסד אקדמי מוכר אחר, בעל הישגים מעולים. בדרך כלל יתקבלו סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות ראויה לשבח. כל מועמד יבחן ע"פ הישגיו ורקע הלימוד שלו. תנאי הקבלה ונוהל הלימוד מפורטים בקטלוג בית הספר ללימודי מוסמכים (סעיפים 32.05 ו- 34.02 בתקנות).
מסלול ישיר לתואר דוקטור
סטודנטים בעלי הישגים גבוהים במיוחד, שהתחילו את לימודיהם לקראת תואר מגיסטר למדעים (MSc) והמצטיינים בלימודים ובמחקר, יוכלו לעבור למסלול ישיר לתואר דוקטור, בהתאם להמלצת הוועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים. במקרה זה לא תידרש השלמת כל הדרישות לתואר מגיסטר.
הקבלה מותנית במציאת מנחה ובהגדרת תחום מחקר. מועמד לתואר דוקטור "ימצא" לעצמו מנחה מיועד מסגל הפקולטה עוד לפני הגשת בקשת הקבלה. במקרים מיוחדים, (למשל, כשהמועמד בא מחו"ל) יסייע מרכז הוועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים במציאת מנחה. בכל מקרה, אי מציאת מנחה תעצור את תהליך הקבלה.
תנאי הקבלה
בנוסף להישגים אקדמיים קודמים נאותים (מעל 90 בתואר הראשון), על המועמד להיות בעל יכולת מוכחת לבצוע מחקר עצמאי. ועדת הקבלה הפקולטית תיבחן את הישגי המועמד ותחליט אם עליו לעמוד בבחינת קבלה. לאור תוצאות הבחינה תיקבע הוועדה אם המועמד יתקבל ובאילו תנאים.
דרישות הלימוד
תכנית הלימודים כוללת:

 • עמידה בתנאים המיוחדים שהטילה ועדת הקבלה (אם היו כאלה)
 • לימוד שמונה נקודות מוסמכים לפחות.
 • הגשת הצעת מחקר לקראת בחינת המועמדות והגנה עליה בפני ועדת בוחנים.
 • מתן הרצאה סמינריונית אשר המועד לה יתפרסם בידיעון הטכניון.
 • הגשת חיבור על המחקר והגנה עליו בפני ועדת בוחנים.
 • עמידה בדרישה בשפות על-פי תקנות בית הספר ללימודי מוסמכים.

  למידע נוסף: רכזת לימודי מוסמכים: גב' ענת קרצו  בטל. 04-8293068 דוא"ל: bfe.g.ad@technion.ac.il

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני
נשמח לעדכן אותך לקראת היום הפתוח הקרוב לתואר ראשון

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.