תכניות בתארים מתקדמים - Graduate Programs

תארים מתקדמים

לימודים למגיסטר | לימודים לדוקטור

הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון מציעה מספר תכניות השתלמות לתואר מגיסטר וכן תכנית השתלמות לתואר דוקטור. תכניות אלה פתוחות לבעלי תואר ראשון (BSc) בהנדסה ולבוגרי פקולטות מדעיות (כגון כימיה, ביולוגיה, רוקחות וחקלאות) ממוסד אקדמי מוכר, כמפורט בהמשך (*).
המחקר וההוראה בפקולטה מכסים מגוון רחב של נושאים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון: ביוטכנולוגיה, מיקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית, הנדסה וטכנולוגיה של מזון, ביוכימיה ותזונה מולקולרית, אריזה, הנדסת רקמות, אנזימולוגיה מולקולרית, ננו-ביוטכנולוגיה, ננו-אנקפסולציה ומיקרו-אנקפסולציה, ביופולימרים, הנדסת חלבון ויישומי ננו-מדעים במזון.
*קיימת תכנית השתלמות מיוחדת ללימודי תואר שני בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון המיועדת לבוגרי פקולטות מדעיות תלת שנתיות.

לימודים לתואר מגיסטר
הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון מציעה מספר מסלולים לתואר מגיסטר מובילים לתארים הבאים:
"מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון"
תנאי הקבלה
בעלי תואר ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון עם ציונים נאותים או בעל תואר אחר בהנדסה אשר יידרש בהשלמות, כפי שייקבע על ידי ועדת הקבלה הפקולטית ללימודי מוסמכים. ההשתלמות מכינה את המשתלם לעבודה מדעית המכוונת למחקר ולפיתוח.
דרישות הלימוד
– לימוד קורסים בהיקף 17 נקודות ועבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות (סה"כ 37 נקודות).
– לסטודנטים חיצוניים ניתנת האפשרות להמיר את עבודת המחקר בעבודת גמר בהיקף 12 נקודות, עם השלמת קורסים בהיקף 28 נקודות.
– תכנית השתלמות מיוחדת לקראת הצטרפות ללימודים לתואר מגיסטר מותאמת לבוגרי פקולטות מדעיות תלת-שנתיות כמו: כימיה, ביולוגיה, רוקחות, חקלאות ואחרות.
משתלמים אלה יחויבו, בנוסף למקצועות המוסמכים, להשלים בדרך כלל כ- 30 נקודות ממקצועות לימודי הסמכה, המשלימים את החסר במקצועות טכנולוגים, הנדסאים ומדעיים. הסטודנטים המסיימים את תכנית ההשלמות בהצלחה יוכלו להצטרף למסגרת הרגילה של לימודים לתואר מגיסטר. רשימת המקצועות תיקבע לכל סטודנט בנפרד בהתחשב ברקע הלימודים הקודם.

"מגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון" (ME ללא תזה)

התכנית מבוססת על לימוד מקצועות בלבד.
תנאי הקבלה
יתקבלו לתכנית בוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי בעלי ממוצע 80 לפחות.
בוגרי תואר תלת-שנתי יידרשו בנוסף לכ- 30 נקודות השלמה.
דרישות הלימוד
לימוד מקצועות בלבד בהיקף של 40 נקודות, כולל מקצוע "סמינר מתקדם בהנדסת מזון" בהיקף חמש נקודות.
קבלת התואר
קבלת התואר מגיסטר מותנית במילוי כל הדרישות ועמידה בתקנות בית הספר ללימודי מוסמכים.
לדוגמא, סטודנט אשר משך לימודיו עולה על 6 שנים יחויב ללמוד מקצוע אחד נוסף בכל סמסטר נוסף של לימודיו (ראה סעיף 25.03 בתקנות בית הספר ללימודי מוסמכים ובו פירוט מלא של הדרישה).
נושאי מחקר
כדי להשתלב במחקר מתוך כלל המחקרים המוצעים ע"י חברי הסגל, יש לפנות ישירות לחוקרים בהתאם לשטחי התעניינותם.

למידע נוסף: רכזת לימודי מוסמכים: גב' מיכל קלמן בטל. 04-8293068/9 דוא"ל:bfe.g.ad@technion.ac.il

קורסים ללימודי מוסמכים
מלגות ופרסים
קישורים שימושיים:
בית הספר לתארים מתקדמים
שכר לימוד
מעונות
אסת"ג (ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים)
אס"ט – אגודת הסטודנטים
דיקן הסטודנטים
לוח שנה אקדמי
moodle – אתר הקורסים של הטכניון

לימודים לתואר דוקטור
ההשתלמות לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה "(PhD) מיועדת לבעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר שהישגיהם הקודמים בלימודים ובמחקר היו טובים מאד ויבדקו לגופו של עניין.
מסלול מיוחד לדוקטורט – ישירות מהתואר הראשון
למסלול זה יוכל להגיש למועמדות בעל תואר ראשון הנדסי ארבע שנתי מן הטכניון, או בעל תואר מקביל ממוסד אקדמי מוכר אחר, בעל הישגים מעולים. בדרך כלל יתקבלו סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות ראויה לשבח. כל מועמד יבחן ע"פ הישגיו ורקע הלימוד שלו. תנאי הקבלה ונוהל הלימוד מפורטים בקטלוג בית הספר ללימודי מוסמכים (סעיפים 32.05 ו- 34.02 בתקנות).
מסלול ישיר לתואר דוקטור
סטודנטים בעלי הישגים גבוהים במיוחד, שהתחילו את לימודיהם לקראת תואר מגיסטר למדעים (MSc) והמצטיינים בלימודים ובמחקר, יוכלו לעבור למסלול ישיר לתואר דוקטור, בהתאם להמלצת הוועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים. במקרה זה לא תידרש השלמת כל הדרישות לתואר מגיסטר.
הקבלה מותנית במציאת מנחה ובהגדרת תחום מחקר. מועמד לתואר דוקטור "ימצא" לעצמו מנחה מיועד מסגל הפקולטה עוד לפני הגשת בקשת הקבלה. במקרים מיוחדים, (למשל, כשהמועמד בא מחו"ל) יסייע מרכז הוועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים במציאת מנחה. בכל מקרה, אי מציאת מנחה תעצור את תהליך הקבלה.
תנאי הקבלה
בנוסף להישגים אקדמיים קודמים נאותים (מעל 90 בתואר הראשון), על המועמד להיות בעל יכולת מוכחת לבצוע מחקר עצמאי. ועדת הקבלה הפקולטית תיבחן את הישגי המועמד ותחליט אם עליו לעמוד בבחינת קבלה. לאור תוצאות הבחינה תיקבע הוועדה אם המועמד יתקבל ובאילו תנאים.
דרישות הלימוד
תכנית הלימודים כוללת:

  • עמידה בתנאים המיוחדים שהטילה ועדת הקבלה (אם היו כאלה)
  • לימוד שמונה נקודות מוסמכים לפחות.
  • הגשת הצעת מחקר לקראת בחינת המועמדות והגנה עליה בפני ועדת בוחנים.
  • מתן הרצאה סמינריונית אשר המועד לה יתפרסם בידיעון הטכניון.
  • הגשת חיבור על המחקר והגנה עליו בפני ועדת בוחנים.
  • עמידה בדרישה בשפות על-פי תקנות בית הספר ללימודי מוסמכים.

    למידע נוסף: רכזת לימודי מוסמכים: גב' מיכל קלן  בטל. 04-8293068/9 דוא"ל: bfe.g.ad@technion.ac.il