פתיחת EIT Food Accelerator

אקסלרטור EITFOOD פתיחת

פתיחת ה EIT Food אקסלרטור התקיימה ב 2.7.18