מבט לעתיד – מפגש עם בוגרי הפקולטה ושילובם בתעשייה

15.01.2019
17:30
Room 100

מפגש עם בוגרי הפקולטה ושילובם בתעשייה. בואו לשמוע על ההשתלבות בשוק העבודה לאחר סיום הלימודים.

יוגש כיבוד קל

להרשמה