בועז מזרחי, צילם: תמונה: פבלו ויגנלי

בועז מזרחי, צילם: תמונה: פבלו ויגנלי

בועז מזרחי, צילם: תמונה: פבלו ויגנלי