member-academic-staff-he

אורי לזמס

פרופסור חבר
טלפון:
077-8871869
טל. מעבדה: 077-8871868
משרד: 3-318

המעבדה לכימיה של מזון וחומרים פעילים

תכנון מושכל של מזון ופורמולציות ביוטכנולוגיות דורש הבנה מעמיקה ושליטה בטכנולוגיות הייצור, במוצרים עצמם (שהם מורכבים מבחינה כימית ופיזיקאלית) כמו גם הבנה יסודית של צרכי הצרכן. במעבדה של פרופ'מ אורי לזמס מובילים מחקרים לגילוי העקרונות המנחים בהנדסת מזון וביוטכנולוגיה שיאפשרו פיתוח של רכיבים ומוצרים בריאים יותר ואף כאלו המותאמים לצרכיו של הצרכן במטרה לקדם תזונה מותאמת אישית.

במעבדת לזמס מאמצים גישה הוליסטית לייצור מזון ופורמולציות ביוטכנולוגיות הבוחנת כיצד תהליכי הייצור משפיעים על הפיזיוכימיה של המוצר ובעקבות זאת על הנעכלות של המוצר במערכת העיכול האנושית. מאמצנו המרכזיים הם באפיון רכיבי מזון פעילים, הבנת הפונקציונליות שלהם וניתוח מעמיק של נעכלותם וההשלכות האפשריות לבריאות האדם. לשם כך אנו עושים שימוש בשיטות מתקדמות, אנליזות פרוטאומיות, ליפידומיות ומטגנומיות כמו גם אנליזות כימיות וביוכימיות שונות לחקר הרכיבים, המוצרים והתנהגותם של הנ"ל במערכת העיכול. לשם כך, אנו עושים שימוש במגוון מערכות להדמיית מערכת העיכול האנושית המאפשרות הערכת הנגישות הביולוגית של נוטריינטים וחומרים פעילים שונים.  בנוסף, אנו שוקדים על פיתוח והערכה של ביוראקטורים כמערכות להדמיית אספקטים שונים של מערכת העיכול, החל מחיקוי תהליכי העיכול הקיבתי ועד לחקר התנהגות ופרמנטציה של חיידקי המעי הגס. באופן ייחודי, מערכות חדשניות אלו הותאמו ע"י מעבדתנו לחיקוי פרמטרים ייחודיים של מערכת העיכול באוכלוסיות שונות, כגון: תינוקות או קשישים.

כיום, המעבדה עוסקת בחקר אפשרויות לרתום את תהליכי עיבוד המזון תוך שליטה בראקציות ובאינטראקציות בין רכיבי המזון השונים במטרה לייצר רכיבי מזון חדשניים, אמולסיות מובנות, מזונות פונקציונליים  כמו גם עיכוב יצירה של מזהמים במזון או פירוק של רכיבים בעלי פעילות ביולוגית חיובית. באמצעות מחקרינו, אנו חותרים להבין ולקדם את היכולת להנדס מזון ופורמולציות ביוטכנולוגיות באופן מושכל, לעצב את הנעכלות שלהם וכל זאת במטרה לאפשר ייצור של מוצרים בריאים יותר המותאמים לצרכי הצרכן ולקדם את האפשרויות למוצרים בהתאמה אישית.

רכיבי מזון פעילים, דימוי מערכת העיכול, קינטיקה ואנליזה של מזון, מזון פונקציונלי ופורמולציות ביוטכנולוגיות.