Update Personal Info

שלום רב,

במסגרת פרויקט לחיזוק הקשר עם בוגרי הפקולטה, נודה לך אם תוכל/י להקדיש מספר דקות לצורך מילוי הפרטים הבאים:

Name:   ________________________
שנת סיום הלימודים: __________________
Mobile:  _________________________
Tel: _____________________________
E-mail:  _______________________________________@ ___________________
מקום עבודה: _______________________________________________________________
תפקיד:   __________________________________________________________________

 את הטופס המלא, ניתן להחזיר למזכירות הפקולטה לכתובת דוא”ל:
officebf@tx.technion.ac.il או לפקס שמספרו 04-8293399

 תודה על שיתוף הפעולה!