פיתוח פולימרים מרובי זרועות לשימושים רפואיים

12.06.2019
14:30
ROOM 300
צוף קרויטורו-סדגר, מעבדת בעז מזרחי