Kogan Award 2019

11.12.2019
14:00
Room 300

הענקת מלגת קוגן על הצגת מחקר בכנס בחו”ל.
הסמינר יועבר על ידי שתי הזוכות : סופיה גרהם (מעבדה – אסתי סגל) וסטסיה קרישטול (מעבדה – מרסל מחלוף).